LAITTEISTO

MITTAUSKALUSTO

Laaja ja monipuolinen mittauskalustomme sekä nykyaikaisten laskentaohjelmistojemme viimeisimmät versiot takaavat nopean palvelun ja mahdollistavat tarvittaessa laaja-alaisen mittauskokonaisuuden yhdistämisen samaan toimeksiantoon, jolloin saavutetaan asiakkaan kannalta huomattavia synergiaetuja.


Staattinen GNSS-mittaus

Oma erillinen GNSS-laitteisto vain runkomittaukseen, jolla mittaamme erittäin tarkat mittausperustat.
 

GPS-RTK/VRS mittaus, takymetrimittaus ja laserkeilaus

Käytämme Trimblen  vrs-verkkoa ja gps-vastaanottimia, Trimblen runkomittaustakymetrejä 

 

Tarkkavaaitus, Painumatarkkailut

Trimble DiNi

Dini 07:n tarkkuus: 0,7 mm (kilometrin edestakaisessa vaaituksessa).

Ilmakuvaus  ja laserkeilaus

Käytämme omia, useita eri RTK-droneja

Mittatarkat, ajantasalla olevat ilmakuvat esim. erilaisiin suunnittelutehtäviin maastomallin taustakartaksi.

Laserkeilaukset ilmasta käsin nopeuttavat huomattavasti työntekoa

20210624_102426.jpg