PALVELUT

MITTAUSPERUSTAT JA MAASTOMALLIT

Mittausperustojen ja maastomallien tekemisen aloitimme vuonna 1990 Vt3-moottoritiehankkeelle, välillä Hämeenlinna – Tampere.

 

Tämän jälkeen olemme tehneet satoja mittausperustan sisältäviä maastomallihankkeita, erilaisia kartoituksia ja vaaituksia.

 

Lisäksi olemme rakentaneet ja mitanneet paljon kaupunkien/kuntien ylemmän luokan peruspisteistöjä sekä tarkkavaainneet korkeusrunkoverkkoja N2000-korkeusjärjestelmää varten.

 

Tie- ja ratahankkeiden mittausperusta- ja maastomallimittauksissa noudatamme väyläviraston tie- ja ratahankkeiden maastotiedot, mittausohjetta sekä JHS-suosituksia.

KARTOITUKSET

Maastomallien, tonttien yms. alueiden kartoituksissa käytämme kuhunkin kohteeseen sopivinta, yhtä tai yleensä useampaa mittausmenetelmää, esim. laserkeilaus, takymetrimittaus, Vrs-gps -mittaus tai ilmakuvakartoitus.

EUREF-MITTAUKSET JA SIIRTYMINEN EUREF-FIN JÄRJESTELMÄÄN

Euref-mittauksen tarkoituksena on mitata ja laskea kaupungin/kunnan ylemmän luokan peruspisteistö tasossa JHS-suosituksen mukaisesti.

 

Huom.

Pelkästään muuntamalla tasokoordinaatteja, vanhojen monikulmiopisteiden virheet siirtyvät sellaisinaan uuteen järjestelmään.

KORKEUSRUNKOVERKOT JA SIIRTYMINEN N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN

Korkeusrunkoverkkojen vaaituksen tarkoituksena on vaaita ja laskea korkeuskiintopisteet JHS suosituksen mukaisesti.


Huom.

Pelkästään muuntamalla korkeuksia, vanhojen korkeuspisteiden virheet siirtyvät sellaisinaan uuteen järjestelmään.

LASKENTAOHJELMISTOT

  • 3D-Win

  • Terrascan

  • Trimble Business Center

  • Pix 4D Mapper

 

Laskennoissa ja maastomallien käsittelyssä käytämme vain ohjelmien viimeisimpiä, virallisia versioita.

3Dmalli.jpg